Esportlandet integritetspolicy

I denna sekretesspolicy beskriver hur vi på Esportlandet, samlar in, lagrar och använder information om dig när du använder våran webbplats, Esportlandet.se . Denna sekretesspolicy gäller från 24 november 2019. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta GDPR-ansvarig via vårat kontaktformulär.

När du besöker denna hemsida

Vi samlar in och använder information från besökare i enlighet med det här avsnittet och avsnittet Upplysningar och ytterligare användning av din personliga information.

Vår webbplats server loggar automatiskt IP-adress endu använder för att få tillgång till vår webbplats samt annan information om ditt besök såsom hur sidorna nås,  vilken information som efterfrågas, datum och tid för begäran, källan till din tillgång till vår webbplats (t.ex. webbplats eller webbadress (länk) som hänvisade dig till vår hemsida), webbläsarversion samt operativsystem.

Användning av webbplatsen serverlogginformation för IT-säkerhetsändamål

Vi samlar in och lagrar serverloggar för att säkerställa nät och IT-säkerhet och så att servern och webbplatsen säkerhet är hög. Detta inkluderar analyser av loggfiler för att identifiera och förhindra obehörig åtkomst till vårt nätverk och distribution av skadlig kod, förnekande av tjänster som förmedlar attacker och andra cyberattacker, genom att upptäcka ovanligt eller misstänkt aktivitet.

Om vi undersöker misstänkt eller potentiell brottslig verksamhet, kommer våra verktyg göra varje försök att identifiera dig från den information som samlas via serverloggar.

Rättslig grund för bearbetning: fullgöra de rättsliga förpliktelser som omfattas av (artikel 6 (1) (c) General dataskyddsförordningen).

Rättslig skyldighet: Vi har en rättslig skyldighet att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är anpassad till risken för vår bearbetning av information om individer. Inspelning tillgång till vår webbplats med hjälp av serverloggfiler är en sådan åtgärd.

Rättslig grund för bearbetning: Våra legitima intressen (artikel 6 (1) (f) av General dataskyddsförordningen).

Legitima intressen: Vi har ett legitimt intresse av att använda din information i syfte att säkerställa nät- och informationssäkerhet.

Användning av webbplatsen serverlogginformationen för att analysera webbplats bruk och förbättra vår hemsida

Vi använder den information som samlas av vår hemsida serverloggar för att analysera hur vår hemsidas användare interagerar med vår webbplats och dess funktioner. Till exempel analyserar vi antalet besök och unika besökare vi får tid och datum för besöket, platsen för besöket och operativsystem och webbläsare användning.

Vi använder informationen som samlats in från analysen av denna information för att förbättra vår webbplats. Till exempel använder vi den insamlade informationen för att ändra informationen, innehåll och struktur på vår hemsida och enskilda sidor baserade enligt vad användarna engagera de flesta med och hur lång tid som spenderas på vissa sidor på vår hemsida.

Rättslig grund för bearbetning: Våra legitima intressen (artikel 6 (1) (f) av General dataskyddsförordningen).

Legitimt intresse: Förbättra hemsidan för vår webbplats användare och lära känna vår hemsida användarnas önskemål så vår hemsida bättre kan möta deras behov och önskemål.

När du kontaktar oss

När du skickar e-post till den e-postadress visas på vår webbplats samlar vi in din e-postadress och annan information som du anger i e-postmeddelandet (t.ex. ditt namn, telefonnummer och information som finns i någon signatur block i din e-post).

Rättslig grund för bearbetning: Våra legitima intressen (artikel 6 (1) (f) av General dataskyddsförordningen).

Legitimt intresse (s): Svara på förfrågningar och meddelanden vi får och hålla register över korrespondens.

Rättslig grund för bearbetning: Nödvändigt att utföra ett kontrakt eller att vidta åtgärder på din begäran om att ingå ett avtal (artikel 6 (1) (b) General dataskyddsförordningen).

Vid formulär: Via ditt meddelande avser vi ge dig varor eller tjänster eller att vidta åtgärder på din begäran innan ge dig våra varor och tjänster (till exempel ge dig information om dessa varor och tjänster), kommer vi att behandla din information för att göra det). Om du inte ger den obligatoriska uppgifter som krävs enligt vårt kontaktformulär, kommer du inte att kunna lämna in kontaktformuläret och vi kommer inte att få din förfrågan. 

Rättslig grund för bearbetning: Våra legitima intressen (artikel 6 (1) (f) av General dataskyddsförordningen).

Legitimt intresse(n): Svara på förfrågningar och meddelanden vi får och hålla register över korrespondens.

Vi kommer också att använda denna information för att skräddarsy någon uppföljning försäljning och marknadskommunikation med dig. För ytterligare information, se avsnittet av denna policy med titeln ’Marketing Communications’.

Meddelanden som du skickar till oss via vårt kontaktformulär kan lagras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på vårt kontaktformulär leverantörens servrar.  

Marknadskommunikation

När du registrerar dig för innehåll, registrering på vår hemsida eller göra en betalning, kommer vi att använda den information du lämnar för att kontakta dig angående relaterade innehåll, produkter och tjänster.Vi kommer att fortsätta att skicka marknadskommunikation i förhållande till liknande varor och tjänster om du inte välja bort att ta emot dem.

Du kan välja bort från att ta emot marknadskommunikation som helst genom att skicka en förfrågan till info@staging.esportlandet.se

Rättslig grund för bearbetning: Våra legitima intressen (artikel 6 (1) (f) av General dataskyddsförordningen).

Legitima intressen: Dela relevant, aktuell och branschspecifik information om relaterade företagstjänster, för att hjälpa din organisation, växa.

Hur vi säkrar din information

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra din information och för att skydda den mot obehörig eller olaglig användning och oavsiktlig förlust eller förstörelse, inklusive:

 • bara dela och ger tillgång till din information till minsta mån det är nödvändigt, med förbehåll för sekretess i förekommande fall, och på en anonymiserad basis där så är möjligt;
 • använder säkra servrar för att lagra information;
 • kontrollera identiteten på en person som begär tillgång till information före beviljande dem tillgång till information,
 • använder Secure Sockets Layer (SSL) programvara för att kryptera alla betalningstransaktioner som görs på eller via vår hemsida;
 • bara överföra din information via slutna system eller krypterade dataöverföringar;

Överföring av information till oss via e-post

Överföring av information via Internet är inte helt säker, och om du skickar någon information till oss via internet (antingen genom e-post, via vår hemsida eller på annat sätt), gör du det helt på egen risk.

Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella kostnader, utgifter, utebliven vinst, skada på rykte, skador, skulder eller någon annan form av förlust eller skada av dig som ett resultat av ditt beslut att överföra information till oss av sådana medel. 

Mer information om dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som en enskild

Du kan ta reda på mer information om dina rättigheter, liksom information om eventuella begränsningar som gäller för dessa rättigheter, genom att läsa den underliggande lagstiftningen i artiklarna 12 till 22 och 34 av General dataskyddsförordningen.

Verifiera din identitet där du begär tillgång till din information

Där du begär tillgång till din information, är vi skyldiga enligt lag att använda alla rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan så sker.

Dessa åtgärder är utformade för att skydda din information och för att minska risken för identitetsbedrägeri, identitetsstöld eller allmän obehörig åtkomst till din information.

Din rätt till information

Du har följande rättigheter i samband med din information, som du kan utöva på samma sätt som du kan utöva genom att skriva till den registeransvarige med hjälp av de uppgifter som anges på toppen av denna politik.

 • till objekt för oss att använda eller bearbeta dina uppgifter där vi använder eller bearbeta den för
 • att genomföra en uppgift av allmänt intresse eller för våra legitima intressen, inklusive ’profilering’ (dvs. analysera eller förutsäga ditt beteende baserat på information) baserade på någon av dessa syften; och
 • till objekt för oss att använda eller bearbeta dina uppgifter för direkt marknadsföring (inklusive profilering vi engagera sig i som är relaterat till en sådan direkt marknadsföring).

Du kan också utöva din rätt att motsätta sig oss att använda eller bearbeta dina uppgifter för direkt marknadsföring av:

 • Klicka på avsägandelänkenfinns längst ner på varje marknadsföring e-post vi skickar till dig och följa instruktionerna som visas i webbläsaren efter din klicka på den länken;
 • Skicka ett e-postmeddelande till info@staging.esportlandet.se , önskar att vi sluta skicka dig marknadskommunikation eller genom att inkludera orden ”avsluta kommunikation med mig”.
 • Du har följande rättigheter i samband med din information, som du kan utöva på samma sätt som du kan utöva genom att skriva till den registeransvarige med hjälp av de uppgifter som anges på toppen av denna politik.

   

  • till objekt för oss att använda eller bearbeta dina uppgifter där vi använder eller bearbeta den för
  • att genomföra en uppgift av allmänt intresse eller för våra legitima intressen, inklusive ’profilering’ (dvs. analysera eller förutsäga ditt beteende baserat på information) baserade på någon av dessa syften; och
  • till objekt för oss att använda eller bearbeta dina uppgifter för direkt marknadsföring (inklusive profilering vi engagera sig i som är relaterat till en sådan direkt marknadsföring).

  Du kan också utöva din rätt att motsätta sig oss att använda eller bearbeta dina uppgifter för direkt marknadsföring av:

   

  • klicka på avsägandelänkenfinns längst ner på varje marknadsföring e-post vi skickar till dig och följa instruktionerna som visas i webbläsaren efter din klicka på den länken;
  • skicka ett e-postmeddelandetill Marketing@staging.esportlandet.se , frågar vi sluta skicka dig marknadskommunikation eller genom att inkludera orden ”opt out”.

Våra cookies och dig

Hej! Du som läser detta värdesätter antagligen integritet – och din integritet är väldigt viktig för oss. Cookies är i dagsläget en väldigt viktig del för de flesta hemsidor. Denna sida beskriver vad de är, hur de används, hur vi använder dem, vilken data som sparas, och viktigast av allt – hur du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att sluta använda dig av cookies.

Vad är en cookie?

En cookie är en fil som innehåller en rad unika siffror och nummer, detta utgör tillsammans en ”identifier”. Denna skickas från webservern till din webbläsare varje gång du sänder en request att till exempel öppna en ny sida.

Cookies kan vara bestående, eller sessionsbaserade. En bestående cookie lagras av webbläsaren fram tills förfallodatumet som har specifierats, eller tills användaren väljer att radera den. En sessionsbaserad cookie lagras endast fram tills det att webbläsaren slagits av.

Cookies har vanligtvis ingen information som gör det möjligt att identifiera personuppgifter, men personlig information som vi sparar om dig (till exempel om du väljer att lämna din e-mail adress till oss) kan kopplas till informationen som lagras på en cookie.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för tekniska anledningar. Det är främst för att det ska gå att föra statistik på hur många besökare hemsidan, och specifika sidor har.

Vilka cookies använder vi?

Namn på cookie

Livslängd

Klassifikation

Syfte

_ga

Bestående (2 år)

Prestanda

Används av Google Analytics för att urskilja användare.

_gat

Bestående (1 minut)

Prestanda

Används av Google Analytics för att urskilja användare.

_gid

Bestående (2 dagar)

Prestanda

Används av Google Analytics för att urskilja användare.

PHPSESSID

Sessionsbaserad

Nödvändig

Används för att identifiera din session

Vilka cookies används av våra tjänsteleverantörer?

Våra tjänsteleverantörer använder cookies som kan sparas i din webbläsare när du besöker våran hemsida.

Google analytics är våran främsta tjänsteleverantör. Google Analytics samlar data om hemsidan genom cookies. Denna information används för att föra statistik gällande hur våran hemsida används. Googles sekretesspolicy finns att hitta här

Hantera cookies

De flesta webläsare låter dig själv bestämma hur du vill hantera cookies, du kan alltså välja att cookies inte ska lagras, och du kan även ta bort de som redan finns på din dator. Den senaste informationen gällande detta kan du få via någon av dessa länkar:

Google

Mozilla

Opera

Apple