Vad betting på esport i USA lär oss 1

Vad betting på esport i USA lär oss

Att esporten fått ett uppsving under pandemin är ingen längre förvånad över. Även om det är en sportsektor som föga behöver något uppsving. Den förväntade tillväxten de nästkommande åren är monumental. Och i spåren av dess popularitet kommer en marknad för betting på esport. I USA ser man nu en utveckling från relativt enkel bettingpaket till mer avancerade lösningarna.

Även om vadslagningsmarknaden för esport är mycket mindre än marknaden för etablerad sport har en hyfsat fräsch rapport konstaterat att sektorn kommer att nå ett globalt värde på över 13 miljarder dollar fram till 2025. 2019 uppskattade man att värdestegringen skulle hamnar på 800 miljoner. Att det är pandemin som dragit upp förväntningarna är med andra ord lika självklart som anmärkningsvärt.

Avreglerad amerikansk bettingmarknad

För den som vill förstå hur man konkret går till väga för att betta på esport kan få mer tips i våran guide för esport betting. För den som först vill förstå mer om hur den här marknaden fungerar överlag kan läsa vidare.

Utvecklingen på bettingmarkanden inom esport i Sverige är snarlik den i USA, även om den sistnämnda, av naturliga orsaker är betydligt större. Sedan Högsta domstolen, 2018, i USA beslutade sig för att legalisera sports-betting i 2018 har denna marknad växt avsevärt. Idag är den värderad till 9,5 miljarder dollar. 2025 förväntas den stiga till 37 miljarder dollar.

Legaliseringen av den amerikanska marknaden kom således nästan parallellt med den stora omregleringen av den svenska spelmarknaden 2019.

Från enkla till mer avancerade bettingprodukter

De flesta esports-relaterade bettingprodukter i USA är enkla. Där vadslagarna kan placera vad på vem som kommer vinna en stor turnering. Men de större bettingbolagen i landet har börjat förse marknaden med betydligt mer avancerade och fina produkter. Det betyder, till exempel, att du som bettare kan slå vad om hur det ska gå inom specifika interaktioner inuti i ett spel eller ett spelparti. Det kan handla om vem som kommer förlora ett liv, superexakta matchresultat, vilket lag som först kommer vinna x antal under och så vidare.

En del bettingbolag har också valt att erbjuda livebetting – men då oftast enbart för de mest populära eller framstående speltitlarna, som till exempel Counter-Strike, League of Legends och Data 2, samt det extremt populära kinesiska mobilspelet Honor of Kings. Runt 95 procent av bettingvolymerna läggs på dessa titlar

Spelare på esport tävling

För att skydda från överdrivet spelande

Likt de åtgärder som finns på plats på den svenska marknaden för att begränsa sidoeffekter kopplade till överdriven vadslagning har industrin i USA också vidtagit åtgärder. Esportsföretaget Rivalry har tillexempel gjort stor sak om att informera unga bettare om riskerna. Och också infört begränsningar på hur stora summor som det går att vadslå för. Eftersom många esportsbettare hör till en yngre kundgrupp än de som vadslår på vanlig sport ser företaget det som extra viktigt att ta ansvar när man spelar, så att de till exempel inte spelar bort sina besparingar.

Samtidigt är summorna som det spelas för inom esport förhållandevis låga, det vill säga i relation till vanlig betting. 2019 låg det på 8 miljarder dollar.