Riot Games tar krafttag mot oacceptabelt spelarbeteende 1

Riot Games tar krafttag mot oacceptabelt spelarbeteende

Riot Games, spelutvecklaren som ligger bakom det populära spelet Valorant, meddelade i slutet av april att de väljer att göra ändringar i sin användarpolicy. Anledningen till detta är väldigt enkel – och mycket god. De har valt att genomföra ändringarna i policyn för att ha möjlighet att komma åt spelare som beter sig på ett olämpligt sätt gentemot andra spelare

Det är inte ett problem som är unikt för just Valorant att vissa esportspelare har svårt att bete sig – däremot är det inte alla spelbolag som har valt att sätta ned foten ordentligt och markera mot ett sådant beteende. Vi får därför hoppas att det initiativ som Riot Games valt att ta sänder signaler till andra aktörer att ta tag i samma problematik. Det hade gjort spelupplevelsen än mer trevlig för den stora majoritet av spelarna som faktiskt vet hur man uppför sig som folk, även vid förluster

Valorant är ett spel som idag lockar miljontals spelare och trots att det flera gånger efterfrågats bettingmöjligheter till Valorant har det ännu inte aktualiserats.

Sparar ljudet från matcherna

Det som främst är aktuellt gällande villkorsändringen för spelet är att Riot Games nu har möjlighet att spara ned ljudet från de matcher som genomförs i Valorant. Det gör man för att det ska finnas bevis om någon spelare menar att den spelat mot någon som betett sig olämpligt. Riot Games själva motiverar ändringen med att de vill stoppa bland annat trakasserier, hets mot folkgrupp och annat olämpligt beteende som förstör upplevelsen för övriga spelare.

Det kommer dock inte vara så att alla klipp sparas per automatik. Istället behöver man som spelare först göra en rapport om missbruk i kommunikationen. Denna fylls i på precis samma sätt som för övriga rapporter kring spelare som uppvisar ett oacceptabelt beteende. Så snart rapporten kommit in kommer ljudklippen från den aktuella spelaren att sparas ned och lyssnas igenom av personal från Riot Games. När man sedan är färdig med ljudklippet och inget behov längre finns av att spara det, kommer det att raderas.

Gör det enklare att utfärda varningar och sanktioner

Att använda sanktioner mot spelare som inte uppför sig än inget nytt – det är implementerat i de flesta spel på nätet idag. Däremot kommer ändringarna i Valorants Privacy Notice förhoppningsvis medföra att det blir enklare att komma åt sådana spelare som tidigare slunkit genom maskorna i nätet.

Redan i patch 2.05 av Valorant skärptes straffen för de spelare som inte följer gällande regler för gott uppförande i spelet. Till exempel kan man få en varning, begränsade möjligheter att skriva i chatten eller bannas från spel helt och hållet.

Att utvecklaren genom de aktuella ändringarna i villkoren tydligt markerar att ett olämpligt spelarbeteende inte kommer att godtas är en mycket välkommen åtgärd som med stor sannolikhet kommer att förhöja upplevelsen för resterande spelare. Förhoppningsvis ger det också ringar på vattnet till ytterligare aktörer i spelvärlden